Träffar: 3

MAGNUMFÄLT

 

Vapen, vapengruppindelning och tekniska bestämmelser:

M1 Singel Action Revolver kaliber. 41 – 44 Magnum

M2 Double Action Revolver kaliber 41 – 44 Magnum

M3 Singel Action Revolver kaliber. 357 Magnum

M4 Singel Action Revolver kaliber. 357 Magnum

M5 Friklass Pistol & Revolver kaliber min. 9mm – max, 455 (vapen enl. grupp 1 – 4 och 6 – 7 men med andra riktmedel än öppna. Elektroniska riktmedel

med projicerande strålar, typ laser, får inte användas

M6 Pistol kaliber min 9mm – max 455

M7 Revolver Sa-Da 357-44 Max 6,5 tum orginalvapen

M8 Revolver SA-DA Rev. 38-44. 45 Long Colt

Klasserna M1 och M2 tillhör de vapen som tekniskt sätt är svårast att skjuta med.

Den största vapenklassen med flest skyttar i nu läget ( år 2015) är M7 6½ Tum

Viktig att tänka på i klassen M7 6½ Tum är att Skjuthandboken säger så här om vilket vapen som får användas. Revolver .357 – .44 Magnum, max piplängd 165 mm (6,5 tum). O modifierat standardvapen, förutom att kolven får modifieras/bytas och trycket trimmas

Vapenvikt: Inga fastställda regler

Piplängd: Max 305mm (12 tum), min. 76 mm (3 tum). För pistol är piplängdens maxlängd 178 mm (7mm)

Riktmedel: I vapenklasserna 1 -4 och 6 – 8 ovan skall riktmedlen vara öppna. Korn och sikte får vara ställbara i höjd och sida. Mikrometersikte är tillåten. I vapenklassen M5 Friklass får kikarsikte, rödpunktsikte och diopter användas

Kolv: Endast originalkolv eller gummikolv får användas. Kolv med anatomisk utformning eller hand stöd (på kolvens nedre del) är inte tillåten. Kolvens yta får förändras för att förhindra att den halkar i handen, exempelvis med hjälp av isoleringsband. Kolvens form får dock inte förändras.

Avtryck & Hane: Skall vid kontrollinvägning vara minst 1360 g. mätt med pipan i lodrätt ställning.

Antal Patroner: Trumma på revolvrar och magasin till pistol skall påfyllas med sex patroner. Färre antal patroner är inte tillåtet.

Ammunition: skall motsvara normal fabriksladdning, Samtliga patroner vid en och samma tävling skall vara lika laddade. Märkt patron eller motsvarande för att användas vid speciella skjutförhållande, är inte tillåten

  

MAGNUMFÄLTSKYTTETS UTVECKLING I SVERIGE

Före 1987. Skyttar i olika föreningar tränar med magnumvapen. Några få större tävlingar ned varierande regler förekommer

Slutet av 1980-talet tas de första kontakterna med Sv. Pistolskytteförbundet och Sportskytteförbundet. Pistolskytteförbundet visar positivt intresse.

1990 Beslutar Pistolskytteförbundets årsmöte att inleda försöksverksamhet. Det första formella regelverket tas i bruk.

1991 Genomförs det första riksmästerskapet (i Hagfors)

1992 Beslutar Pistolskytteförbundet att Magnumfältskyttet ska ingå i förbundets verksamhet fr.o.m. 1993

1995 Genomfördes Sveriges första svenska mästerskap i Magnumfältskytte i Gagnef, Dalarna

2013 Första Riksmästerskapet i M7 Revolver Sa-Da 357-44 Max 6,5 tum orginalvapen i Luleå

2014 Ingår M7 Revolver Sa-Da 357-44 Max 6,5 tum original vapen i Magnum SM. Första tävling sköts på Magnum SM i Hagfors

2016: Krav på Hölster & Väska Mellan kommandot ”PATRON UR” och ”LADDA” skall vapnet alltid vara försett med propp eller bricka

Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom enligt följande:

När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller

väskan.

Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis vid vapenkontroll, sotning,

Justering och byte av växelsats.

När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning

2017: MAGNUMPRECISION RM.1, ÖSTERGÖTLAND

2018: Fr.o.m 1 Januari, Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar är skyldiga att följa skjuthandbokens föreskrifter i samband med utövandet av Förbundets verksamhet

2018: MAGNUMPRECISION RM 2, GOTLAND

2019: Genomförs SM i MAGNUMPRECISION i Gideå, Örnsköldsvik

ALLMÄNT: 357 Magnum-patronen skapades 1935 av Smith & Wesson för världens första magnumrevolver. Den ger fördubblad kulhastighet och tre gånger högre anslagshastighet jämfört med 38 Special.